Co grozi podatnikowi za brak kasy fiskalnej w wymaganym terminie ?

Niestety brak kasy fiskalnej w ustawowym terminie (np. dla podatników, którzy przekroczyli limit 20 000,00 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych) niesie za sobą konsekwencje.

Pierwszą z nich jest brak możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup urządzenia fiskalnego (czyli 90% ceny zakupu, nie więcej niż 700 zł). 
Kolejną jest obniżenie o 30% możliwego do odliczenia podatku VAT przy nabyciu towarów i usług.
Jednym słowem podatnik, który pomimo obowiązku, nie rejestruje sprzedaży (w tym VAT należnego) na kasie fiskalnej lub drukarce fiskalnej traci możliwość odliczenia 30% VAT od zakupu towarów i usług.
30 proc. liczy się w stosunku do sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych.

Sankcje wynikające z kodeksu karno-skarbowego:
• art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego - kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w wypadku mniejszej wagi karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kasa fiskalna jest tu księgą służącą do rejestracji sprzedaży
• art. 62 § 1 i 4 - kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Podobnej karze podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi w w 2014 r. – od 168 zł do 33.600 zł.

Please reload

32-300 Olkusz

ul. K.K. Wielkiego 29

T: 32 643 51 46 wew. 24
M: 506 019 185

  • facebook

© 2017-2020 by COPY SERVICE

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now