Obowiązkowe przeglądy kas fiskalnych

Podatnicy zobowiązani są do: Poddawania urządzenia fiskalnego okresowym przeglądom technicznym rocznym, lub dwuletnim. (Kasy fiskalne dla taksówkarzy podlegają obowiązkowym przeglądom co 2 lata).

Ewidencjonowania każdej sprzedaży na kasie fiskalnej.

Wydawania paragonu fiskalnego każdemu klientowi, w przypadku gdy chcemy wystawić fakturę klientowi (osoba fizyczna) oryginał paragonu należy przypiąć do kopii faktury.

Wykonania raportu dobowego po każdym dniu sprzedaży.

Wykonania raportu miesięcznego.

Sprawdzania godziny i daty na kasie fiskalnej.

Przechowywania rolek kopiujących w okresie zgodnym z ustawą, w przypadku kas z kopią elektroniczną są to karty SD.

Ewidencjonowania sprzedaży na kasie rezerwowej w przypadku, gdy kasa główna jest uszkodzona. Gdy podatnik nie posiada kasy rezerwowej nie można dokonywać sprzedaży.

Przechowywania książki serwisowej Kasy, aby udostępnić ją na żądanie właściwych organów.


32-300 Olkusz

ul. K.K. Wielkiego 29

T: 32 643 51 46 wew. 24
M: 506 019 185

  • facebook

© 2017-2020 by COPY SERVICE

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now